Tilsvar fra Thallaug

Tilsvar fra Thallaug - Episode 2: Tingsrett

January 28, 2022 Advokatfirmaet Thallaug
Tilsvar fra Thallaug
Tilsvar fra Thallaug - Episode 2: Tingsrett
Show Notes

I denne episoden av Tilsvar fra Thallaug har Sunniva og Magnus med seg partner og advokat Oddvar Møllerløkken for å diskutere grenser mellom eiendommer og naboretten. Episoden gir en detaljert gjennomgang av vurderingen for om en virksomhet må opphøre etter reglene i naboloven § 2. God lytting!